Cung cấp các gói toàn diện và cả từng dịch vụ tuỳ vào nhu cầu của khách hàng.
Tư vấn và sản xuất kế hoạch truyền thông theo ngày, tuần, tháng và năm.
Sản xuất nội dung bao gồm câu chữ và hình ảnh (động và tĩnh)
Quản lý fanpage và trả lời inbox, comment.