Viettien

Việt Tiến là thương hiệu thời trang hàng đầu Việt Nam với chuỗi hệ thống cửa hàng trên toàn quốc. Tuy nhiên, hệ thống website vẫn còn thiếu hình ảnh phù hợp với nhận diện thương hiệu mới của Việt Tiến. Vì thế, Green Communications đã đề xuất một trang webside với giao diện và hình ảnh hoàn toàn mới để phù hợp hơn với định hướng phát triển trong tương lai.

Our Work

- Home Page

- News

- Products

- Collections

Interested ? Don’t hesitate to make appointment.