Make your career path grow

Planner Executive

  • Mon - Fri 9 am - 6 pm
  • Green Communications
  • 23 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1

Job description

Planner giúp xác định phương hướng của công ty và xây dựng kế hoạch để thực hiện các mục tiêu kinh doanh. Trong vai trò này, tư duy chiến lược là kỹ năng quan trọng nhất. Hơn nữa, Planner cần có khả năng phân tích với khả năng tổ chức mạnh mẽ và có kinh nghiệm trong nghiên cứu thị trường và hoạt động kinh doanh, giúp công ty thích ứng nhanh với những thay đổi và phát triển của thị trường.
🌿 Mô tả công việc:
Làm việc chéo với tất cả các nhóm khác trong công ty để đảm bảo thực hiện thành công và sáng tạo các chiến lược được phê duyệt
Cung cấp hỗ trợ và thông tin chi tiết về các thay đổi quan trọng của công ty (ví dụ: thay đổi trọng tâm chiến lược)
Giữ vai trò lãnh đạo trong việc tìm hiểu và nêu rõ sự khác biệt về thông tin chi tiết của khách hàng và chuyển chúng thành nền tảng chiến lược và sáng tạo
Theo dõi và phân tích xu hướng ngành và thay đổi thị trường

Benefits

🌿 Hiểu biết về nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu
🌿 Có khả năng phân tích tốt và giải quyết vấn đề
🌿 Sáng tạo và logic
🌿 Nhiệt tình, tích cực, làm việc hăng say