Lên ý tưởng & kịch bản các TVC, Clip giới thiệu, Clip Viral.
Chụp hình
theo concept.
Quay dựng video.